Info

Arne Kivistik Ohepalust

OIKUMEENI - INIMESE POOLT ASUSTATUD MAAILMA - ÄÄREL

Mõttepilte Ohepalust/Othenpalist, kuhu viis Neeruti Seltsi loodusretk 5. märtsil 2005.

Neeruti Selts

Ta jõuab kätte kuidagi ootamatult, see maailma äär. Peaaegu üleminekuta. Ühtemoodi nii Loobu, Kadrina kui ka Tapa poolt tulles tabab silm põldude tagust majadekobarat, iidse küla tuumikut.

Kõrvemaa

Kõrveks või Kõrvenurgaks kutsutakse metsarikast ala Põhja Eestis Harju-, Viru- ja Järvamaa rajal. Selles väheasustatud metsamaastikus esineb rohkesti Kõrve nimelisi kohanimesid. Ilmselt seetõttu on seda kanti hakatud Kõrvemaaks kutsuma.

Ohepalu raba

Ohepalu raba asub Kõrvemaa kirdeservas. Raba on nimetatud arvatavasti kõrval asuva samanimelise küla järgi. Alustades Ohepalu külast matka, satume kohe küla taga kitsale siirdealale, kus kasvab segamets, milles siin-seal valgusküllasemaid männitukkasid. See kitsas metsariba kujutab endast üleminekuala mineraalmuldadelt turbasamblaga kaetud alale.

Astudes mõne sammu rabasse märkame kohe arvukalt kandilisi korrapärase kujuga laukaid. Need omaaegsed turbavõtukohad ääristavad külatagust rabaserva.