Arne Kivistik Ohepalust

OIKUMEENI - INIMESE POOLT ASUSTATUD MAAILMA - ÄÄREL

Mõttepilte Ohepalust/Othenpalist, kuhu viis Neeruti Seltsi loodusretk 5. märtsil 2005.

Neeruti Selts

Ta jõuab kätte kuidagi ootamatult, see maailma äär. Peaaegu üleminekuta. Ühtemoodi nii Loobu, Kadrina kui ka Tapa poolt tulles tabab silm põldude tagust majadekobarat, iidse küla tuumikut.

Külast läände, metsa poole suunduv tee on igati korralik, toites lootust, et metsa taga on jälle põllud, külad, seega - asustatud maa. Küla viimaste põldude veerel toetab matkaja, kes veel ei tea, et on äärele jõudnud, oma raske seljakoti puu najale, sõrmitseb koti pandlaid, otsib küljetaskust kaardi ja süveneb sellel kujutatud teede-radade ämblikuvõrgu lahtimõtestamise tegevusse. Tõenäolisi valikuid on tegelikult kaks.

Esimene tee viiks üle Saksaare ja Kukepala talude Lehtse mõisa maadele. Valgejõgi vahel. Küllap ka sild. Teist teed mööda oleks mõeldav suunduda Ämmasaare kõrtsini, sealt väikese kehakinnituse järel Pala mõisa ja siis juba üle Nahe ja Ojaküla Jäneda maile. Kaks jõge vahel. Kevadiste suurvete rikutud sillad sealgi ilmselt juba taastatud.

Taevas hoia, heinaaeg kohe algamas, luhad ootavad niitjaid. Taas vinnab reisisell koti selga ja suundub peale lühikest kaalutlemishetke Ämmasaare poole.

Aga kaart, mille meie kujutletav matkaja just kokku lappas, on pärit 1881. aastast. Tänaseks päevaks on nii kaardilt kui ka tegelikkusest kadunud Ämmasaare kõrts, Saksaare, Kukepala ja kõik ülejäänud talud Ohepalu ja Ojaküla vahelisel alal. Kadunud on ka Pala mõis. Ometi on siinne piirkond näinud märksa paremaid aegu.

Taani Hindamisraamatus on Ohepalust 5 kilomeetri raadiuses mainitud viit küla kokku 107 adramaaga. Suurimad, Ohepalu ja Kõrveküla, olid vastavalt 50 ja 20 adramaalised.

Tolleaegne mõõtühik - adramaa - tähendas väidetavalt üht talukohta. Siinne piirkond on arheoloogide tähelepanu alt teenimatult kõrvale jäänud ja seetõttu teadmised vanemast ajast äärmiselt kasinad.

Mõne aasta eest õnnestus fikseerida muinasaegne kultuurikiht tänapäeva Ohepalu küla talude ümbruses. Leitud savinõude killud ulatuvad tagasi vähemalt 12. sajandisse. Tõenäoliselt keskajal on kasutusel olnud maaalune kalmistu külast loodes liivasel künkal. Ohvrikohana võidi pruukida mingit osa Kirikumäest, pühaks peeti ilmselt ka järve, aga see väide vajab veel kontrollimist, kui on rahvaluule arhiivis mingeid viiteid. Kivikalmed, kui selliseid üldse oli, on hävinud hilisemate põllutööde käigus.

Võimaliku linnamäe asukoht külast läänes on samuti lõplikult tõestamata. Seega ei ole aeg Ohepalu ümbruses, nagu paljudes kohtades üle Eesti, minevikumälestiste suhtes armuline olnud.

Ohepalu küla on kuulunud Kolu (Friedrichshof) mõisa alla. Nimetatud mõis ei olnud piisavalt tugev, et küla tema põlistelt maadelt kõrvale tõrjuda, nagu seda 19. sajandi keskel mitmel pool ette tuli. Seega asus küla ka eelmisel iseseisvusajal samal kohal ning oli, praeguseks säilinud taluasemete hulka silmas pidades, rahvarohke.

Hääbumine sai alguse sõjajärgsel perioodil, kui rajati Tapa polügoon ja kaotati viimased talukohad Pala mõisa maadel. Sealt alates võibki Ohepalust juttu teha kui asustatud maa äärest. Tänuväärne tööpõld pärandkultuuri objektide väljaselgitamiseks.

Arne Kivistik
Mahtra Rahvakool
giid