Külalistemaja internet

Vajalikud seadmed ja seadistus

Arvutis peab ühenduse loomiseks olema töötav traadita võrgukaart. Otsige wifi võrku nimega „Guesthouse”, parooliks on guesthouse. Looge ühendus ning internetiseansiks vajalikud IP ja DNS aadressid määratakse Teie arvutile automaatselt. Sellest piisab, et tavaolukorras ühenduda internetiga. Kui Te avastate, et ühendus ei toimi, kontrollige palun oma arvuti IP parameetrid üle (Start > Seaded/Settings > Juhtpaneel/Control Panel > Võrguühendused/Network Connections > LAN > TCP/IP atribuudid /Properties > määrata IP ja DNS saamine automaatseks).

Väljamineva posti serveriks (SMTP) on smtp.tele2.ee.

Vastutus

Palume kasutada pakutavat teenust mõistlikult ja head tava järgides. Arvutisse peab olema installeeritud antiviiruse tarkvara ning sisse lülitatud tulemüüritarkvara. Külastaja, kelle tegevus häirib teisi võrgukasutajaid, võidakse võrgust eemaldada.